Als erkend acupuncturiste is Feng Yun lid van de Belgische en Europese beroepsfederatie Eufom.


Doelstellingen EUFOM

EUFOM wenst betrokkenheid in de paritaire commissies waar we onze jarenlange ervaring in acupunctuur kunnen aanbieden in de discussies met betrekking tot acupunctuur en in het bepalen van de normen van de opleiding.
Het, in de toekomst, streven naar een eigen statuut en normenbepaling voor acupunctuur, los van de vroegere vooropleiding. (naar analogie van het Britse systeem)
Het meewerken aan wetenschappelijk onderzoek van acupunctuur.
Het verdedigen van de belangen van onze leden, maar ook het opleggen van de verplichting tot permanente bijscholing aan onze leden.
Het verdedigen van acupunctuur in het toekomstige systeem van gezondheidszorg zowel nationaal als Europees. Om deze reden heeft EUFOM contacten met andere Europese beroepsfederaties.


www.eufom.be