Via onderstaand formulier kan u contact opnemen met FENG Yun

Privacy (GDPR): Wij bewaren de door u op dit formulier ingegeven informatie niet in een database of ander opslagmedium, de gegevens worden enkel gebruikt om een emailbericht naar Yun FENG samen te stellen.
Uw emailadres en andere informatie wordt enkel gebruikt om met u over het door u gestelde probleem/vraag te communiceren. Deze informatie wordt op geen enkel moment voor andere doeleinden gebruikt en zal dat ook nooit worden tenzij uitdrukkelijke toestemming gegeven wordt door u als eigenaar van het opgegeven emailadres en andere gegevens.